ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดีและ ผศ.พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 แสนบาท โดยมี พญ.สมบัติ ชุติมานุกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ พญ.ณัฏฐนันท์ ภูวิภิรมย์ โรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นผู้รับมอบ