ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ และ รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 แสนบาท โดยมี นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นผู้รับมอบ