ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เป็นผู้รับมอบ