พล.อ.ต.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา โรงพยาบาลภูมิพล กรรมการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย หัวข้อ “ยาสมุนไพรกับตับ”