กว่า 18 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสุขภาพตับฟรี การรณรงค์ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ประกวดจิตรกรรมเยาวชน, เล่นเกมส์ตอบปัญหาสุขภาพทางรายการวิทยุ, การให้ความรู้ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต การรณรงค์ทางบิลบอร์ดร่วมกับผู้สนับสนุนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม รณรงค์ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร พร้อมทั้งมอบเงินบริจาค ให้กับทางรพ.และมูลนิธิต่างๆเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้เป็นต้น

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นองค์การ หรือ สถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 999 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
ร่วมบริจาคกับมูลนิธิตับฯ จำนวน 99 บาทขึ้นไป ทางธนาคารกสิกรไทย ร่วมสมทบให้อีก 9 บาท( ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/243730209837252/posts/847013679508899/