ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.ราชวิถี ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมกิจกรรม “วันรักตับโลก ครั้งที่ 3”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รพ.ราชวิถี

สอบถาม รายละเอียดที่ 0 2354 8108 ต่อ 3159 เวลา 13.00-16.00 น. นะคะ

สมัครร่วมกิจกรรมที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcvIu-KxTPcQ6k7ljJt-m_Htp7-8nWk-lhmqDNAE8moC5-Og/viewform?chromeless=true&fbclid=IwAR1oJbXttvllfeqT78LppNn23ivxDY3dQus3De8V1iEvBVe33s12_kFpKG4