ความรู้ทั่วไป

หนังสือโรคตับสำหรับประชาชน เนื้อหาอ่านและเข้าใจง่าย

“เมื่อ ตับ ประท้วง ร่างกายก็พ่ายแพ้”

เขียนโดย รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดืนอาหาร รพ.ศิริราช

รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ (หลังหักค่าใช้จ่าย)
บริจาคเข้า “ศิริราชมูลนิธิ”

ได้ทั้งความรู้และช่วยเหลือผู้ป่วย

วางจำหน่ายแล้ว ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
SE-ED, B2S, ศูนย์หนังสือจุฬา, นายอินทร์, คิโนะคุนิยะ

หรือสั่งซื้อได้ที่ 081-915-2325, 063-665-6929

หาซื้อเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคาเล่มละ 200 บาท