ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับแผนกทางเดินอาหารและตับ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชนเนื่องในวัน “ตับอักเสบโลก”
ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น ถึง 12.00 น
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า

สอบถาม และลงชื่อล่วงหน้า ได้ที่ คุณอำไพ โทร.02-644-6386

https://forms.gle/HczSaGZWvJTkmVD67