ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 11

ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อได้ที่นี่นะคะ

รับจำนวนจำกัดนะคะ

https://forms.gle/B1hJM6A5jF9uVDbk9