ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 12

“ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้”ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 62 เวลา เวลา 08.00-11.50 น.

ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี

ตรวจพังผืดตับ (เฉพาะผุ้ที่มีความเสี่ยง หรือแพทย์นัดเท่านั้น)

รับจำนวนจำกัด กรุณาลงชื่อที่นี่ 🔻🔻🔻

https://forms.gle/66F6cMetE3jnjV2P7