ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับรพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00-11.50 น.

ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 10 ตึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้”

และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี & ซี ฟรี‼️‼️ จำนวน 200 คน

พร้อมทั้งให้บริการการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibroscan )ฟรี (เฉพาะในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาและตรวจสุขภาพตับในโครงการดังกล่าว (ผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 และยังไม่เคยตรวจมาก่อน) ลงทะเบียนที่นี่ 

ลงทะเบียนออนไลน์